Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Control of soybeans: सोयाबीन पिकावर होत आहे किडीचा प्रादुर्भाव; पहा नियंत्रण करण्याचे उपाय

Control of soybeans: अशा प्रकारे सोयाबीन पिकावरील किडीचे नियंत्रण करा

सूर्यफुलावर प्रामुख्याने तेलबिया पिकावर आढळणारी ही कीड आता सोयाबीनवर मोठ्या प्रमाणात दिसू लागली आहे. त्यानुसार ज्या शेतात पूर्वी सूर्यफूल उगवले होते त्या शेतात सोयाबीनची लागवड करू नये. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे जेव्हा तुम्ही सोयाबीनची लागवड करता.

किंवा सोयाबीनची लागवड करताना सूर्यफुलाची लागवड शेताच्या काठावर झाकणारे पीक म्हणून करा. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व कृषी बंधारे स्वच्छ ठेवणे. पीक तपासणी दरम्यान सोयाबीनच्या पानांवर या बगाची अंडी आढळल्यास पाने काढून नष्ट करा.

रासायनिक नियंत्रण उपाय

केसाळ अळीचे रासायनिक नियंत्रण करावयाचे असल्यास क्विनॉलफॉस 25 सीसी 30 मिली 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. परंतु या किडीचा प्रादुर्भाव जास्त असल्यास इमामेक्टिन बेंझोएट 1.9% SC किंवा फ्लुबेन्डामाइड 39.35% SC तीन मिली किंवा एडोक्साकार्ब 15.8% SC सात मिली यापैकी एक कीटकनाशक 10 लिटर पाण्यात विरघळवून फवारणी करावी. अशा प्रकारे नियंत्रणाचे उपाय केल्यास सोयाबीन पीक केसाळ अळीच्या प्रादुर्भावापासून मुक्त होऊ शकते.Control of soybeans

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now