Cotton spray: कापूस पिकावरील दुसरी फवारणी करा या कीटकनाशकापासून, बोंडअळी, मावा आणि पांढरी माशीपासून सुटका मिळवा..!!

Cotton spray: