Fertilizer prices 2023: रासायनिक खतांचे नवीन भाव जाहीर झाले, लगेच पहा नवीन भाव

नवीन भाव जाहीर झाले, लगेच पहा नवीन भाव

Fertilizer prices 2023: रासायनिक खतांचे नवीन भाव खालील प्रमाणे आहेत

खताचे नाव अनुदानाशिवाय खताचे भाव
युरिया  2450
DAP  4073
NPK  3291
MOP 2654