Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Fertilizer prices today: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी..!! खताच्या किमती झाल्या स्वस्त, लगेच पहा सर्व खतांच्या नवीन किमती?

Fertilizer prices today: शेतकरी मित्रांनो, खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये आम्ही खताचा प्रकार, खताची संपूर्ण नाव, खताचे मागील वर्षाचे भाव आणि खताचे यावर्षीचे भाव दिलेले आहेत.

खतांचा प्रकार खते 2022-23 चे भाव 2023-24 चे नवीन भाव भावामधील फरक
डीएपी Zincated DAP 1350 1350 00
एमओपी MOP 0:0:60:0 875 – 1700 1700 0
एनपी 24-24-0 1900 1500 – 1700 200 –
एनपीएस 24-24-0-8 1900 1500 400 –
एनपीएस 20-20-0-13 1150-1475 1200-1300 175 –
एनपीके 19-19-19 1575 1550 25 –
एनपीके Zincated 10-26-26 1440-1470 1470 0
एनपीके 12-32-16 1440-1470 1470 0
एनपीके 14:35:14 1900 1500 400 –
एनपी 14-28-0-0 1495 1650-1700 155 +
एनपी 20:20:00 1150 1175 25 +
एनपीके 15:15:15 1500 1470 30 –
एनपीएस 16:20:0:13 1925 – 1470 1150 – 1470 0
एनपीके 16:16:16:0 1475 1250 225 –
एनपी 28:28:00 1700 – 1900 1500 200 –
एएस 20:5:00:23 1000 1000 0
एनपीकेएस 15:15:15:9 1375 – 1450 1450 – 1470 20 +
एनपीके 17:17:17 1210 1210 0
एनपीके (40kg) 8:21:21 1850 1750 100 –
एनपीके (40kg) 09.24.24 1900 1790 110 –
एसएसपी (G) 0:16:0:11 430 – 560 490 – 570 10 +
एसएसपी (G) 0:16:0:12 400 – 520 450 – 530 10 +
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now