Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Increase the fan speed: अरे वाह! आता फक्त 70 रुपयांमध्ये पंख्याचा वेग वाढवा, ही आहे सोपी पद्धत..!

Increase the fan speed: फक्त 70 रुपयांत पंख्याचा वेग कसा वाढवायचा?

पंखा साफ करणे आणि पंखा सरळ केल्याने वेग वाढत नसल्यास, तुम्ही आणखी एक गोष्ट करू शकता. ते काम म्हणजेच कॅपेसिटर बदलणे आहे. तो बदलण्यासाठी 70 ते 80 रुपये खर्च येतो. नवीन कॅपेसिटर जोडल्यानंतर तुमच्या फॅनचा वेग नक्कीच वाढेल. आणि यामुळे तुम्हाला नवीन फॅन घेण्याची गरज नाही.

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now