Knowledge news: फार कमी लोक या फळाबद्दल सांगू शकतील, तुम्हाला माहीत असेल तर नाव सांगा!

Knowledge news: नमस्कार मित्रांनो, तुम्हालाही या फळाबद्दल माहिती असेल तर तुम्ही या फळाचे नाव खाली दिलेल्या ट्विटरवर कमेंट करून सांगू शकता. त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्हाला जर या फळाचे नाव माहित नसेल तर त्या ठिकाणी अनेक लोकांनी कमेंट केलेले आहेत. त्या कमेंट वाचून तुम्ही या फळाचे नाव काय आहे हे समजून घेऊ शकता.

त्याचबरोबर सगळीकडेच फळाचे नाव सारखे नसते. काही लोक या फळाला एका नावाने ओळखतात तर काही लोक दुसऱ्या नावाने ओळखतात तुम्ही पाहत देखील खाली दिलेल्या फोटोवर क्लिक करून पाहू शकता या नावाला कोणत्या ठिकाणी कोणत्या नावाने ओळखले जाते.