Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Land records: वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलीचा वाटा किती टक्के असतो? पहा सरकारचा नवीन कायदा…!

Land records: मित्रांनो, जर आपण फक्त वडिलोपार्जित संपत्तीबद्दल बोललो तर आता परिस्थिती थोडी वेगळी होत आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत, म्हणजे आपल्या पूर्वजांकडून मिळालेल्या संपत्तीच्या बाबतीत, मुलीचे लग्न इतरत्र झाले असेल तर परिस्थिती. मध्ये, त्या मालमत्तेचा ताबा दाखवण्यासाठी त्याचा अधिकार फारच तुटपुंजा आहे.

आणि या व्यवस्थेतील कायदा इतका व्यापक आहे की एक-दोन पिढ्यांनंतर, सार्वजनिक मालमत्ता असलेल्या नात्यातील मुलींचे हक्क जवळजवळ शून्य मानले जातात. पण 2005 मध्ये हिंदू हक्क कायदा आला आणि सरकारने या कायद्यात मोठे बदल केले आणि आता हा कायदा त्याच्या बहिणीला किंवा मुलीला त्याच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत मिळण्याचा अधिकार देत आहे. मग तुम्ही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की तुम्ही तुमच्या मुलीचे हक्क नाकारू शकत नाही, जरी ती विवाहित असेल आणि कोणत्याही मुलासह किंवा बाहेरील नातेसंबंधातील मूल असेल.

 

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now