Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Sarpanch salary in Maharashtra: तुमच्या गावातील सरपंच आणि उपसरपंच यांना किती पगार मिळतो? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Sarpanch salary in Maharashtra: सरपंच-उपसरपंच मानधन 2021 मध्ये, शासनाने ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे सरपंच-उपसरपंचना मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ग्रामपंचायत मानधन लोकसंख्या 0-2000

सरपंच मानधन ₹ 3000 ₹ प्रति महिना
उपसरपंचचा पगार ₹ 1000 प्रति महिना
सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५%
सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 2250
उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 750

2001 मध्ये 8000 लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीचे मोबदला:

सरपंचाचे मानधन ₹ 4000 प्रति महिना
उपसरपंचांचा पगार ₹ 1500 प्रति महिना
सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५%
सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 3000
उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 1125

8000 व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे मानधन

सरपंच ₹5000 प्रति महिना
उपसरपंच ₹ 2000 प्रति महिना
सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५%
सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 3750
उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 1500

सरपंचाचा पगार थेट बँक खात्यात जमा

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या प्रभारी सरपंच, उप-सरपंच यांना दिले जाणारे मासिक मानधन थेट ऑनलाइन बँकेत जमा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन आणि बैठक भत्ताही ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांप्रमाणे थेट बँकेत जमा होणार आहे.

ग्रामीण विकास विभाग आदेश क्रमांक 2019 दिनांक 14 ऑगस्ट 2019/P.K. 255/परिच्छेद 3 नुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. ही योजना राबविण्यासाठी ग्रामीण विकास विभाग आणि एचडीएफसी बँकेसोबत करार करण्यात आला आहे.Sarpanch salary in Maharashtra

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now