Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Supreme Court decision: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय, 12 वर्षांहून अधिक काळ जमीन किंवा घर ताब्यात ठेवल्यास मालकी मिळते

Supreme Court decision: सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वात मोठा निर्णय

एखाद्या व्यक्तीने 12 वर्षे मालमत्ता ताब्यात ठेवले असेल आणि त्या मालमत्तेचा मूळ मालक त्या व्यक्तीला हाकलून देत असेल तर त्या व्यक्तीला कायद्यानुसार हक्कासाठी लढता येते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने हे स्पष्ट केले आहे की जर एखादी व्यक्ती 12 वर्षे बेकायदेशीर ताब्यामध्ये राहिली आणि त्यानंतर कायद्यानुसार मालकी घेतली तर मूळ मालकही ती काढून घेता येत नाही. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने 12 वर्षे एखाद्या मालमत्तेवर किंवा घरावर ताबा केला तर त्या व्यक्तीला ती जागा मिळू शकते.

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now