Tomato price today: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी..!! टोमॅटो आणि मिरचीला मिळतोय चांगला भाव, लगेच पहा आजचे नवीन बाजारभाव..!

Tomato price today शेतमाल : टोमॅटो

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/07/2023
पुणे-मांजरी क्विंटल 343 7700 10900 9000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 511 4800 8000 6000
संगमनेर क्विंटल 1850 600 2100 1350
खेड-चाकण क्विंटल 155 6000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1200 4000 3000
मंगळवेढा क्विंटल 19 2000 10200 8800
पलूस क्विंटल 5 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1316 1500 9000 7000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 7 2000 9000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 10000 10500 10250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 112 1000 1200 1100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 8545 9500 9065
पुणे लोकल क्विंटल 1740 2000 9000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 4000 6000 5000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 5000 7000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 6000 7000 6500
पनवेल नं. १ क्विंटल 525 8000 9000 8500
मुंबई नं. १ क्विंटल 934 6000 7000 6500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 25 3000 9000 5000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 302 1500 10500 6000
जळगाव वैशाली क्विंटल 38 3000 6500 4700

 

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/07/2023
जळगाव क्विंटल 50 3000 5000 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 6000 7500 6750
पाटन क्विंटल 3 4500 5500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 200 6000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 20 4000 9000 7500
मंगळवेढा क्विंटल 14 4600 7000 6500
पलूस क्विंटल 3 5000 6500 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 8030 9000 8550
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 3000 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 5000 9000 7000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 15 4000 7000 5500
पुणे लोकल क्विंटल 575 4000 7000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3700 3700 3700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 7000 8000 7500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 2379 3000 9210 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 1564 5500 6500 6000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 21 6000 8000 7500
वाई नं. २ क्विंटल 12 7000 8000 7500