Tur Rate Today: तुरीचे बाजार भाव 10 हजारापर्यंत गेले, लगेच पहा आजचे तूर बाजार भाव

Tur Rate Today: महाराष्ट्रातील अपडेट झालेले तुर बाजार भाव खालील प्रमाणे दिलेले आहेत…

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/07/2023
धुळे लाल क्विंटल 3 4500 6500 4500
चिखली लाल क्विंटल 85 8400 9300 8850
नागपूर लाल क्विंटल 183 9250 9600 9513
मलकापूर लाल क्विंटल 170 9400 9810 9675
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 10 9300 9700 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 11 9000 9200 9100
गेवराई पांढरा क्विंटल 2 9500 9700 9600
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 8 9300 9900 9600